Käyttöehdot

Hinnat

Folio Images Oy edustamia valokuvia saa käyttä yksiomaan toimiston antamalla luvalla. Kun asiakas lataa hires-kuvan Folio Images verkkopalvelusta tai saa kuvan haltuunsa muulla tavoin Folio Images toimittamana katsotaan, että asiakkaan ja Folio Images kesken on syntynyt kummankin osapuolen hyväksymä, seuraavan sisältöinen sopimus.

§ 1 Käyttöoikeus

Kuvaa saa käyttää vain asiakkaan tilauksen yhteydessä erittelemään tarkoitukseen ja asiakkaan tilauksen yhteydessä erittelemässä laajuudessa. Royalty free valokuvalla on asiakkaalle vapaa käyttö, ilman rajoitusta määrällisesti, käyttötarkoituksellisesti tai ajallisesti. Asiakas vastaa lupien hankkimisesta mm. kuvissa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia käytetä hyvän lehtimiestavan vastaisesti. Kuvia joissa esiintyy tunnistettavia henkilöitä ei saa julkaista ilman mallien nimenomaista etukäteistä suostumusta yhteyksissä joiden aiheena on seksuaalisuus, politiikka, aseet, päihteet tai lääkkeet. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää loukkaavalla tavalla. Kuvan toimituksellinen muuttaminen on sallittua.

§ 2 Omistusoikeus ja tekijänoikeus

Kaikki kuvaan liittyvät oikeudet säilyvät Folio Images, Folio Images edustamalla valokuvaajalla tai Folio Images edustamalla kuvatoimistolla myös sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja saanut haltuunsa tilaamansa kuvat.

§ 3 Vastuu loppukäytön teknisestä laadusta

Kuvatoimisto Gorilla ei vastaa asiakkaalle toimittamiensa kuvien julkaisukuntoon saattamisesta eikä loppukäytön teknisestä laadusta eikä korvaa kustannuksia, joita virheet näissä asioissa asiakkaalle tai kolmannelle aiheuttavat.

§ 4 Tilauksen peruuttaminen

Jos tilaus peruutetaan 30 päivän kuluessa evätään asiakkaalta kuvan käyttöoikeus, mutta hän on velvollinen maksamaan Folio Images Oy puolet alkuperäisestä kauppasummasta. Jos tilauksen peruuttaminen tapahtuu 30 päivän jälkeen on asiakas velvollinen maksamaan kuvan toimittamisen yhteydessä sovitun kauppasumman kokonaisuudessan.

§ 5 Hinta

Kuvan käytön hinta käy ilmi laskusta ja se perustuu hinnastoon osoitteessa www.gorilla.fi mikäli asiakkaan ja Folio Images Oy välillä ei ole sovittu muuta.

§ 6 Maksaminen

Laskun maksuehto on 30 päivää netto. Maksun myöhästymisestä veloitetaan viivästymiskokoa 8 %.

§ 7 Vastuurajoitukset

Gorilla ei vastaa kuvan käytön laillisuudest eikä kuvan käyttöön liityvästä, kolmannen osapuolen kuvan käyttäjälle osoittamasta vahingonkorvausvaateesta.

§ 8 Jälleenmyynti ja luovuttaminen

Royalty free valokuvia Kuvatoimisto Folio Images ei saa jälleenmyydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

§ 9 Korvaus kuvan luvattomasta julkaisemisesta

Jos asiakas käyttää Folio Images edustamaa kuvaa luvatta tai tämän sopimuksen vastaisesti on Folio Images oikeutettu veloittamaan asiakkaalta vahingonkorvauksena kolminkertaisen summan laskettuna siitä summasta jonka kuvan käyttäminen olisi maksanut Folio Images voimassa olevan hinnaston mukaan tai jonka kuvan käyttäminen maksoi vahvistetussa ostotapahtumassa.

§ 10 Vahingonkorvaus

Mikäli asiakas käyttämällä Folio Images edustamaa valokuvaa aiheuttaa Folio Images vahinkoa on Folio Images oikeutettu vaatimaan asiakkaalta vahingonkorvauksena summan joka vastaa Folio Images kärsimän vahingon taloudellista (materiaalista sekä immateriaalista) suuruutta.

§ 11 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta ja sen oikeasta tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Viime kädessä asia ratkaistaan Tukholman käräjäoikeudessa Ruotsin lain mukaan.Rekisteröidy uutena käyttäjänä

Stäng
overlay
loading

Luo kansio

Stäng